قوانین و مقررات

اپلیکیشن تاکسی بیسیم کرمانشاه یک نرم افزار جهت رزرو تاکسی به صورت اینترنتی بوده و حاوی هیچگونه بدافزار و یا مشکلاتی از این قبیل نبوده و شرکت تاکسی بیسیم کرمانشاه سلامت آنرا تضمین مینماید.
به محض رزرو سرویس در اپلیکیشن تاکسی بیسیم کرمانشاه شماره تلفن سفارش دهنده سرویس جهت هماهنگیهای سرویس در اختیار راننده قرار خواهد گرفت و مسافرین محترم با اطلاع کامل از این موضوع اقدام به ثبت سرویس نموده و در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند.
بعد از ثبت سرویس و ارسال اطلاعات سفر به راننده مسافر میتواند بلافاصله سفررا کنسل نموده و در این صورت هیچگونه مسئولیت و یا خسارتی متوجه ایشان نخواهد شد اما در صورت اعزام راننده به سرویس و گذشت مدتی که نشانگر حرکت راننده به سمت مسافر بوده و کنسل نمودن سرویس توسط مسافر بعد از آن ، مسافر مکلف است که هزینه ورودی سرویس را طبق تعرفه به عنوان هزینه کنسلی پرداخت نماید.
مسافر مکلف است هنگام سوار شدن به خودروی اعزامی ، مشخصات ارسالی توسط اپلیکیشن ، شامل:پلاک خودرو،رنگ خودرو، تصویر راننده و نام راننده (با پرسش "اسم شما چیست" پرسیدن سئوال "آیا شما ... هستید" اشتباه است) و نوع خودرو را چک نموده و بعد از آن اقدام به استفاده از خودرو نماید. در صورت عدم توجه ایشان و سوار شدن به خودرو اشتباهی هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد شد.
هزینه سفر در هنگام رزرو سفر و قبل از تایید آن به مسافر اعلام و تایید آن توسط مسافر به منزله تقبل این هزینه بوده و پس از تایید مسافر حق اعتراض نسبت به هزینه مندرج در اپلیکیشن را ندارد. بدیهی است که هزینه مذکور به رویت و تایید راننده نیز رسیده و راننده نیز حق هیچگونه اضافه دریافتی را از مسافر نخواهد داشت مگر در مواردی که خدمات اضافه ای را به مسافر ارائه نماید.خدمات اضافه که شامل اضافه دریافتی می گردد شامل: استفاده ار کولر،بار اضافه،نفر مازاد بر ظرفیت خودرو ، تغییر مسیر خارج از مسیر تعیین شده توسط مسافر و یا زمان معطلی نامتعارف و یا تغییر مقصد پیش بینی نشده میباشد.لازم به ذکر است که در صورت اضافه دریافتی بابت هریک از خدمات ذکر شده راننده مکلف میگردد مبلغ اضافه دریافتی را با توضیحات در اپلیکیشن خود وارد نموده و این هزینه توسط پیامک به مسافر ابلاغ میگردد
غیر از هزینه سفر که شامل هزینه اعلام شده توسط اپلیکیشن بعلاوه هزینه احتمالی خدمات اضافی ذکر شده میباشد ، دریافت هرگونه وجه اضافی از مسافر غیر قانونی بوده و قابل پیگیری توسط تلفنها و ایمیل اعلام شده درسایت و کادر تعبیه شده در اپلیکیشن میباشد.

تلفن تماس و رزرو سرویس 1880

تاکسی اینتر نتی تاکسی بیسیم کرمانشاه خدمتی دیگر از شرکت تاکسی بیسیم 1880

اپلیکیشن تاکسی بیسیم کرمانشاه(رزرو اینترنتی تاکسی) را میتوانید در صفحه دانلود نصب کنید و یا

همینجا کلیک کنید
نشان ها و مجوزهای ما:
logo-samandehi